Shooted by Lisa Preußner

 

/CAT /ESP /ENG

Darrera  l’aparença  robusta i hermètica d’aquestes  obres, hi ha un concepte profund que vertebra i posa en relació tres estats d’ànim: l’estrès, la relaxació i l’eufòria.

La col·lecció és el resultat de la exploració de diverses tècniques tradicionals: incalmo, swedisch, overlay, gradient i pop of punty a la qual cal sumar-hi, una investigació personal sobre la degradació del color en el vidre bufat.

El primer gradient de color violeta representa una zona de tensió, el color és intens i és el punt on tot comença. Aquesta tensió es va reduint  gradualment, es torna transparent i comença a replegar-se endins fins que l’energia l’acull i lentament comença a sorgir del seu propi cos com un fènix. El punt de contacte entre els dos cossos emocionals, obtingut gràcies a una tècnica nomenada incalmo en el qual el cilindre continua creixent, significa un nou començament, una nova fase en que la tensió ja s’ha acabat i on amb un suau degradat de color, l’eufòria s’erigeix triomfant per damunt de la zona d’estrès.

Phoenix és el relat visual de l’evolució d’un estat anímic.

It is all about process