Shooted by Lisa Preußner

 

/CAT /ESP /ENG

Darrera  l’aparença  robusta i hermètica d’aquestes  obres, hi ha un concepte profund que vertebra i posa en relació tres estats d’ànim: l’estrès, la relaxació i l’eufòria.

La col·lecció és el resultat de la exploració de diverses tècniques tradicionals: incalmo, swedisch, overlay, gradient i pop of punty a la qual cal sumar-hi, una investigació personal sobre la degradació del color en el vidre bufat.

El primer gradient de color violeta representa una zona de tensió, el color és intens i és el punt on tot comença. Aquesta tensió es va reduint  gradualment, es torna transparent i comença a replegar-se endins fins que l’energia l’acull i lentament comença a sorgir del seu propi cos com un fènix. El punt de contacte entre els dos cossos emocionals, obtingut gràcies a una tècnica nomenada incalmo en el qual el cilindre continua creixent, significa un nou començament, una nova fase en que la tensió ja s’ha acabat i on amb un suau degradat de color, l’eufòria s’erigeix triomfant per damunt de la zona d’estrès.

Phoenix és el relat visual de l’evolució d’un estat anímic.

Per més informació, contactar: theglassapprentice@gmail.com

It is all about process

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery para WordPress

Two bubbles come together, both with a color gradient.

Thanks to Swedish Overlay the two color gradients fade to one another.

Now the bubble is shaped and ready for a new geather.

The bubble is blown up to the appropriate size and opened at the tip.

Helped by a wooden cone the tip is folded into the bubble.

A new bubble is made. It will be constricted, opened at the top, then opened as a disc and will serve as a transfer element.

The inwards folded bubble is transferred onto the disc.

By using Jacks the bubble is opened and the walls straightened.

The folded part is exposed and is reheated with a high torch.

An inner wall is getting straightened to place the second bubble that has been prepared by the assistant.

This procedure is called Incalmo, both edges with same diameterare joined together.

Inflating with Sophietta. This gives a bit of length and a thinner wall to the bubble.

The bubble is shaped into a cylinder and then edge is expanded to a flat level.

To get a sharp edge, two wooden paddles are used to shape.

Knock off from blowpipe and put in the annealer to cool down.